NSi Net Solution International CO.,LTD IP PABX

Siemens Pabx Solution and Siemens Services

Hotline 096 538 8798     คุณแบงค์   Siemens Pabx Solution and Siemens Services

             095 249 2639     คุณโตโน้

Siemens Pabx Solution and Siemens Services

SIEMENT – Kings Chin Power Co.,Ltd

 

SIEMENS PABX

The Professional IP Telephone System

 

ตู้สาขาโทรศํพท์ SIEMENS รุ่น Hipath 3000 ,SEMENS HiPath PBX 3800 Telephone System และ SIEMENS รุ่น Hipath 4000


ตระกูล Pabx Siemens Hipath 3000,Siemens Hipath4000 และ Hipath 5000 เป็นระบบสื่อสารครบวงจรที่มีประสิทธิภาพสูงได้รับการออกแบบให้รองรับเทคโนโลยี Voice Ove IP (VoIP)

ซึ่งสามารถให้บริการสื่อสารทางเสียง (Voice package) ผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Data package) ทำให้เครือข่ายสื่อสารขององค์กรถูกใช้งานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ยังรองรับแอพพลิเคชั่น และโซลูชั่นมากมาย คุณสามารถเลือกสรร ให้ตรงตามความต้องการขององค์กร อีกทั้งยังสามารถ

ขยายระบบการติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายองค์กรในอนาคตอีกด้วย

ตระกูล Hipath 3000 สามารถรองรับตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดกลาง ตอบสนองการเชื่อมต่อเครือข่ายสำนักงานใหญ่ไปยังสำนักงานสาขา

เสมือนเป็นระบบเดียวกัน (Digital  Voice Network) ในตระกูล Hipath 3000 ประกอบด้วยระบบตู้สาขาโทรศัพท์ดิจิตอลไอพี รุ่น Hipath 3800 ที่รองรับได้

ถึง 500 พอร์ต และ Hipath 3550 รองรับได้ถึง 100 พอร์ต

Hipath 5000 เป็นซอฟต์สวิตช์ระดับองค์กร (Enterprises) ที่รองรับธุรกิจขนาดตั้งแต่ 10 จนถึง 1000 พอร์ต ที่มากด้วยคุณสมบัติการสื่อสารที่เสถียรภาพ

สามารถรองรับปริมาณการสื่อสารที่นับวันจะทวีคูณมากยิ่งขึ้น รวมถึงการติดตั้งและการใช้งานที่ง่านขึ้นสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทางอย่างหลากหลาย

มาตรฐาน อาทิเช่น H.323,SIP according to REC,H.235,G.165 echo suppression,G.711,G.722,G.723.1,G.729A,G.729AB,IEEE 802.1p,

DiffServ (RFC 2474),TO (RFC 791) และอื่นๆเป็นต้น

โซลูชั่นสำหรับ Hipath 3000
HiPath Wireless
ระบบสื่อสารไร้สาย โดยเทคโนโลยี WLAN phone (optiPoint WL professional) ช่วยให้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารทั้งจากลูกค้าภายนอกและภายในองค์กร

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ไม่ว่า จะอยู่บริเสณใดในองค์กรที่ครอบคลุมด้วยเครือข่ายของสัญญาณ

ของสถานีฐาน (Access Terminal) ประสิทธิภาพสูงและยังลดค่าใช้จ่ายในการโทรหากลับหาลูกค้า
HiPath Xpressions
ระบบฝากข้อความที่กำหนดให้ผู้ใช้มีกล่องเก็บข้อความส่วนตัว (Mall box) พร้อมคำประกาศส่วนบุคคล ที่สามารถบันทึกได้เอง เมื่อมีข้อความใหม่ฝากไว้ระบบ

สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำงาน เป็นพนักงานรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (Auto Attendant) โดยบันทึกคำประกาศขององค์กร เพื่อให้

ผู้โทรเข้า กดเลขหมายภายในที่ต้องการได้
HiPath ProCenter Family
ระบบ Call Center ทำหน้าที่กระจายสายที่โทรเข้าไปยังกลุ่มของเจ้าหน้าที่ (Agents) ตามอัตโนมัติหัวหน้างาน (Supervisor) สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ

ได้ เช่น สถานภาพของเจ้าหน้าที่รายบุคคล จำนวนสายที่รอ เวลาในการรอของแต่ละสายที่โทรเข้า ประสิทธิภาพในการให้บริการ (Service Level and Abandon Rate)

เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลได้ทั้งแบบ Real-Time และรายงานเชิงสถิติ (Historical Report) ผ่านซอฟแวร์ Supervisor Desktop ซึ่งเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน
HiPath Attendant
optiPoint Attendant เป็นซอฟแวร์ที่ออกแบบให้ชุดพนักงานรับโทรศัพท์สามารถทำงานบนคอมพิวเตอร์ พนักงานรับโทรศัพท์สามารถกำหนดและใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ

ผ่านทางคีย์บอร์ดและเมาส์ได้อย่างง่ายดาย โดยซอฟแวร์นี้ทำงานผ่านระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย
HiPath Hospitality
ระบบโทรศัพท์สำหรับโรงแรมและโรงพยาบาล ซึ่งรองรับฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ เช่น Check-in / Check-out,Voicemail,Wake-up Service เป็นต้น นอกจากนี้

สามารถเชื่อมต่อกับระบบต้อนรับส่วนหน้าชั้นนำ (Propetty Management System,PMS) ที่โรงแรมและโรงพยาบาลต่างๆ ใช้งานแพร่หลาย

HiPath HG 1500


IP Telephony card สามารถเชื่อมต่อกับระบบ LAN ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถสื่อสารเสียงผ่านทางเครือข่ายสื่อสารข้อมูล โดยนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
- ไอพีโฟน (IP Telephony)
-  เครือข่ายไอพี (IP Network)
- ว๊อยซ์เกตเวย์ (Voice Gateway)
- ระบบเครือข่าย (IP Trunk)
Hipath 3000 Manager
เป็นซอฟแวร์สำหรับบริหารจัดการระบบ HiPath 3000 ผู้ดูแลระบบ สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ในระบบเบื้องต้นได้ เช่น หมายเลขภายใน     

ชื่อผู้ใช้ กลุ่มรับสายแทนกัน (Pick up Group) เป็นต้น ซอฟแวร์นี้ใช้งานง่ายโดยถูกออกแบบให้เป็น GUI (Graphic User Interface) Windows Based Application

โดยสามารถโปรแกรมผ่านทาง V.24 หรือ LANs

คุณสมบัติการใช้งานของ Hipath 3000

 • การเรียกสายซ้ำอัตโนมัติ (Automatic Redial, Expanded)
 • การเรียกสายทั้งกลุ่มพร้อมกัน (Group call, Hunting group, Linear/cyclic)
 • การเรียกสายภายในโดยตรง (Direct Inward Dialing, DID)
 • การต่อสายนอกอัตโนมัติ (Automatic Line seizure)
 • การประกาศทางโทรศัพท์ (Broadcast Intercom Call)
 • การบันทึกค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ (Call Cost Logging)
 • การฝากสายเมื่อไม่มีผู้รับสาย (Call Forwarding)
 • การฝากสายภายนอก (Call Forwarding External)
 • การแสดงชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้โทรเข้า (Call List)
 • การระงับการแสดงหมายเลข (Call Number Suppression)
 • การรับสายแทนกัน (Call Pick up)
 • การสลับสายสนทนา (Toggling)
 • การโอนสายภายใน / ภายนอก (Call Transfer)
 • การจองสายให้โทรกลับอัตโนมัติ (Call back on busy and no answer)
 • สายเรียกซ้อนพร้อมสัญญาณเตือน (Camp on and Call Waiting Tone)
 • การแทรกสาย (Override)
 • การพักสายแบบกำหนดตำแหน่ง (Parking : Project code)
 • สายเรียกกลับ / การดึงสายกลับ (Recall)
 • การห้ามรบกวน / เสียงเงียบ (Do not disturb / Silent Call)
 • การจัดระบบการโทรออก (Classes of Service)
 • การประชุมทางโทรศัพท์ (Call Conference)
 • การพักสายเพื่อสอบถาม หรือโอนสาย (Consultation)
 • สัญญาณเสียงเรียกเข้าที่แตกต่าง ระหว่างสายใน และสายนอก (Distinctive Call Signaling)
 • การควบคุมเปิด / ปิดประตู (Door interface)
 • สวิตซ์ปิด / เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า (Switches , Actuators/ Sensors)
 • ดนตรีระหว่างพักสายจากอุปกรณ์ภายนอก * (External Music Source*)
 • ดนตรีระหว่างพักสาย (Music on Hold)
 • รายนามโทรศัพท์ภายใน / ส่วนกลาง (Internal / Central telephone book)
 • การบันทึกหมายเลขย่อส่วนตัว / ระบบ (Speed Dialing, Individual/ System)
 • ฟังก์ชั่นสำหรับผู้บริหาร / เลขานุการ (Manager / Secretary Function)
 • การล๊อคโทรศัพท์ด้วยรหัสส่วนบุคคล (Lock Telephone, Individual code)
 • การใช้งานกลางคืน / กลางวัน (Night / Day Service)
 • การส่งข้อความอักษร (Text Messages)
 • การเลือกช่อทางการโทรออกที่มีอัตราค่าใช้จ่ายตามช่วงเวลาถูกที่สุดโดยอัตโนมัติ (Least Cost Routing)
 • การย้ายเครื่อง (Relocate)
 • ระบบ DISA
 • ระบบไร้สาย (DECT/Hipath Wireless)

SIEMENS PABX SERVICE

NSi Net Solution International CO.,LTD IP PABX

Hot Promotion

Siemens PABX Service

About Us  info@nsithailand.com

Contact LINE Sale 

 

Service Network.

ดูแลระบบ network เริ่มต้นที่ 2,xxx บาท ต่อเดือน