Hotline 092 739 5702 (AIS)     คุณแบงค์

                 095 249 2639 (AIS)     คุณโตโน้

                 info@nsithailand.com

Services

iP NPS SIP SEVER , PABX SIEMENS , PABX NEC , PABX TOSHIBA , PABX ERICSSON LG

Mikrotik , Allied Telesis , CISCO

บริษัท เน็ต โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปลี่ยนจาก บริษัท เกรท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารคมนาคมโดยเฉพาะ จึงมีความชำนาญในการออกแบบระบบติดตั้งพร้อม Commissioning บำรุงรักษาและบริการหลังการขายให้ลูกค้า โดยบริษัทฯดำเนินงานมีประสบการทำงานด้าน ระบบสื่อสาร มากกว่า 20 ปี โดย ปัจจุบัน ได้จับมือกับพันธมิตรจากสิงคโปร์ พัฒนางานด้านสื่อสาร รวมกันโดยอยู่ภายใต้ แบน NSi จากการรวมตัวของกลุ่มนักพัฒนา เพื่อพัฒนาต่อยอดระบบสื่อสารจนมาเป็น iP NPS โดยเป็น IP PABX ที่เป็น ตู้สาขาโทรศัพท์ไอพีแบบสมบูรณ์ โดยรองรับเบอร์โทรศัพท์ภายในได้ถึง 3,000 เบอร์ในระบบเดียวและการเชื่อมต่อ VOIP ได้ 100 สาขา

Network Installation

  • ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายแบบใช้สายสัญญาณต่างๆทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ตอบสนองการทำงานที่รวดเร็วด้วยมาตรฐานสากล ใช้อุปกรณ์ของแท้ได้มาตรฐาน ในราคายุติธรรม พร้อมการรับประกันหลังจากการติดตั้ง ทำให้คุณมั่นใจได้อย่าง 100% โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบพื้นที่ห้อง Server และการติดตั้ง Server และอุปกรณ์เข้าตู้ Rack, บริการติดตั้งสายสัญญาณด้วย UTP Cat5e, Cat6 และ Cat6e บริการติดตั้งสายสัญญาณด้วยใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ทั้ง Single-Mode และ Multi-Mode พร้อมทั้งติดตั้ง Label บอกเลขหมาย และจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใช้ท่อร้อยทั้งแบบ Flex และท่อเหล็ก ติดตั้งตู้ Rack ทั้งชนิด ติดผนัง (Wall Mount Rack) และแบบชนิดตั้งพื้น (Export Rack) เป็นต้น
  • ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายสำนักงานไร้สาย ต่อขยายระบบเครือข่ายแบบใช้สาย เพื่อยืดหยุ่นในการเข้าถึง และภาพลักษณ์ขององค์กร
  • ออกแบบและติดตั้งการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานและสาขา รองรับการสื่อสารด้านเสียงและข้อมูล
  • ออกแบบและบูรณาการระบบบริหารจัดการเครือข่าย สร้างระบบการตรวจสอบและจัดการเชิงรุก เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของระบบในด้านความพร้อมในการให้บริการ และการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ขององค์กร  

เป็นบริษัทชั้นนำด้านโซลูชั่น และระบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ภารกิจขององค์กร  

เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ และความคาดหวังโดยรวมของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น   เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพผ่านสาขาทั่วโลกขององค์กร   เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น และลงทุนในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง   เพื่อเป็นองค์กรคุณภาพ ที่มีส่วนในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

Hot Promotion